Historia komputerów

Pierwsze Polskie Komputery – UMC 1, ODRA 1001, prof. A. Kiliński

Posted on

Politechnika Warszawska, prof. Kiliński, UMC 1 Napisałem już o Zakładzie Maszyn Matematycznych, zacząłem pisać o Wrocławskich Zakładach Elektronicznych ELWRO. Pora napisać o trzecim ośrodku, w którym powstawały pierwsze polskie komputery. Politechnika Warszawska. W latach pięćdziesiątych była jednym z pierwszych ośrodków akademickich, w którym zaczęto pracować nad elektronicznymi maszynami obliczeniowymi. Jednym […]

Historia komputerów

Pierwsze Polskie Komputery – Powstanie ELWRO

Posted on

Instytut Maszyn Matematycznych PAN (wcześniej Zakład Aparatów Matematycznych PAN) nie był jedynym ośrodkiem, który na przełomie lat 50/60 XX w. zajął się w Polsce konstruowaniem elektronicznych maszyn matematycznych. W lutym 1959 r. minister przemysłu ciężkiego powołał Wrocławskie Zakłady Elektroniczne o kryptonimie T21, które od 1960 r. znane są jako ELWRO. […]

Historia komputerów

Pierwsze polskie komputery – prof. Leon Łukaszewicz, XYZ

Posted on

Docent dr Leon Łukaszewicz, będąc w roku 1956 kierownikiem Zakładu Aparatów Matematycznych Polskiej Akademii Nauk (ZAM), miał już na swoim koncie konstrukcję Analizatora Równań Różniczkowych ARR – pierwszego komputera analogowego, który zaprojektował i zbudował z zespołem GAM. Był to komputer, można powiedzieć, szkoleniowy. Młodzi polscy inżynierowie uczyli się jak projektować […]